Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
  • TERAPIA ZAJĘCIOWA

   TERAPIA ZAJĘCIOWA

   Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny

  • FIZJOTERAPIA

   FIZJOTERAPIA

   Sesje terapeutyczne, skierowane są do dzieci z deficytami neurologicznymi i sprzężoną niepełnosprawnością.

  • LOGOPEDIA

   LOGOPEDIA

   Diagnozujemy i leczymy wady wymowy u dzieci i młodzieży. Pracujemy z dziećmi z wadami wymowy, dziećmi cierpiącymi na zespół Aspergera lub autyzm.

  • PSYCHOLOGIA

   PSYCHOLOGIA

   orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris convallis sed nulla eget iaculis.