FIZJOTERAPIA

FIZJOTERAPIA

Sesje terapeutyczne, skierowane są do dzieci z deficytami neurologicznymi i sprzężoną niepełnosprawnością.

Fizjoterapia dziecięca w rehabilitacji wykorzystuje zarówno sprawdzone koncepcje fizjoterapeutyczne jak i te, które w sposób nowatorski pomagają rozwiązać problem dziecka. Sesje terapeutyczne, skierowane są do dzieci z deficytami neurologicznymi i sprzężoną niepełnosprawnością. Terapia tworzona jest na podstawie obserwacji fizjoterapeutycznej, wiedzy, umiejętności i kreatywności terapeuty.