LOGOPEDIA

LOGOPEDIA

Diagnozujemy i leczymy wady wymowy u dzieci i młodzieży. Pracujemy z dziećmi z wadami wymowy, dziećmi cierpiącymi na zespół Aspergera lub autyzm.

Diagnozujemy i leczymy wady wymowy u dzieci i młodzieży. Posiadamy wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i pedagogiki. Pracujemy z dziećmi z wadami wymowy, dziećmi dwujęzycznymi, dziećmi cierpiącymi na zespół Aspergera lub autyzm. Do logopedy warto zabrać dziecko, które się jąka, dziecko ze stwierdzoną dysleksją, dziecko z wadami zgryzu, dziecko niedosłyszące, dziecko opóźnione w rozwoju mowy w stosunku do swoich rówieśników. Zadaniem logopedy jest wykrycie przyczyny wady – mogą to być przyczyny anatomiczne (nieprawidłowa budowa języka lub podniebienia, wadliwy zgryz), niesprzyjające warunki uczenia się mowy (np. wady występujące u rodziców), a także nieprawidłowa praca narządów. Wcześnie wykryta wada wymowy i podjęta terapia są w stanie uchronić dziecko od niepowodzeń szkolnych – dysleksji, dysgrafii, dysortografii.