Zasady bezpieczeństwa w Centrum:

 • Opiekunowie obawiający się o zdrowie dzieci mogą w dalszym ciągu zawiesić rehabilitację bez żadnych konsekwencji ze strony Centrum.
 • Prosimy, aby z 1 dzieckiem przychodził tylko 1 opiekun.
 • Przed wejściem do Centrum pacjent i opiekun dezynfekują ręce i zakładają maseczki ochronne.
 • Przy wejściu dokonywany jest pomiar temperatury ciała.
 • Opiekun wypełnia aktualizacyjną ankietę epidemiologiczną.
 • Do rejestracji opiekunowie oczekują w odstępach wyznaczonych liniami, zalecamy przynoszenie własnego długopisu.
 • Ruch w Centrum dla pacjentów odbywa się jednokierunkowo, zgodnie ze strzałkami.
 • Prosimy o nietowarzyszenie dzieciom na salach w trakcie zajęć.
 • Opiekunowie proszeni są o oczekiwanie na dzieci pod salami w odstępach 2 metrowych lub na zewnątrz budynku.
 • Szatnia służy do przebierania się dzieci. W szatni może przebywać jednocześnie 2 pacjentów.
 • Gdy opiekun wchodzi do gabinetu lekarskiego/log/psych i, jeśli w uzasadnionych przypadkach i za zgodą fizjoterapeuty, opiekun wchodzi na salę, ponownie dezynfekuje ręce i zakłada własne rękawiczki.
 • Prosimy na salach nie używać telefonów komórkowych i nie wnosić zbędnych przedmiotów.
 • Prosimy o telefoniczne ustalanie terminów wizyt.
 • Pacjenci i opiekunowie z jakimikolwiek objawami chorobowymi (np. katar, kaszel, podwyższona temperatura) będą odsyłani niezwłocznie do domu.
Zostaw komentarz